תמונות מחנוכת העסק

DSCF5911 DSCF5912 DSCF5913 DSCF5914 DSCF5915 DSCF5916 DSCF5917 DSCF5918 DSCF5919 DSCF5920 DSCF5921 DSCF5922 DSCF5923 DSCF5924 DSCF5925 DSCF5926 DSCF5927 DSCF5928 DSCF5929 ת

2 תגובות “תמונות מחנוכת העסק”

  1. Hyper bien; comment que c'etait, comment que c'est devenu !! Tres bon effet des bandes de couleurs murales. Tres bien aussi l'alternance miroir – presentoir. Une belle inauguration avec des zhotes de marque. Behatslah'a
    Papa'J et Mam'Isa

סגור לתגובות.